Wedstrijd reglement

Give Away februari 2020 i.Lectro

HOOFDSTUK 1: WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door i.jitte bvba, met maatschappelijke zetel te Dr. Van de Perrestraat 366 2440 Geel, BTW BE 0478.961.947 (“i.Lectro”), en staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen en over een Facebookprofiel beschikken.
 2. De wedstrijd loopt van zaterdag 1/2/2020 12u00 tot en met zaterdag 29/2/2020 23u59.
 3. De wedstrijd wordt georganiseerd op de website van i.Lectro en gepromoot via sociale media. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers het webformulier op de website van i.Lectro in te vullen. Hierbij geven ze hun naam en mailadres door en beantwoorden ze de wedstrijdvraag “Hoeveel deelnemers zullen er tussen zaterdag 1/2/2020 12u00 en zaterdag 29/2/2020 23u59 deelnemen aan deze wedstrijd?”. Kandidaten die de Facebook- en/of Instagrampagina van i.Lectro volgen en zich inschrijven/ingeschreven zijn voor de digitale nieuwsbrief hebben een extra streepje voor.
 4. Er is 1 winnaar en dit is de deelnemer wiens antwoord op de vraag juist is of het dichtst aanleunt bij het juiste antwoord. In geval er meerdere deelnemers het juiste antwoord gaven, wint de persoon die het meeste interesse toont in i.Lectro (bv. hij/zij volgt de Facebook- en/of Instagrampagina of schreef zich in voor de nieuwsbrief). Indien dit laatste criterium ook geen winnaar oplevert wint de persoon die als eerste het juiste antwoord gaf.
 5. Er wordt slechts 1 deelname per persoon aanvaard. Indien één persoon toch meerdere keren zou deelnemen, komt enkel de eerste inzending in aanmerking voor het winnen van de prijs.
 6. In deze wedstrijd is de prijs een leuk product van BergHOFF. i.Lectro behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voornoemde prijs te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 7. De winnaar zoals gedefinieerd in artikel 4 zal binnen één week na afloop van de wedstrijd geselecteerd worden. De winnaar wordt bekendgemaakt op de Facebook- en Instagrampagina van i.Lectro. Daarnaast stuurt i.Lectro ook een e-mail naar de winnaar.
 8. Om de prijs in ontvangst te nemen, moet de winnaar antwoorden op de mail die door i.Lectro aan de winnaar werd verzonden. De winnaar dient in zijn antwoordmail zijn adresgegevens op te geven. Een medewerker van i.Lectro zal vervolgens de prijs opsturen. Indien de winnaar niet binnen één week reageert op de mail van i.Lectro, verliest hij het recht op zijn prijs.
 9. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden in hoofdstuk 2: privacyverklaring.
 10. De zaakvoerders van i.Lectro mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de zaak of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten.
 11. i.Lectro behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
 12. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt i.Lectro zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.
 13. i.Lectro is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.
 14. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.
 15. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De Belgische rechtbanken zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

HOOFDSTUK 2: PRIVACYVERKLARING

i.Lectro behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. De gegevens worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van de wedstrijd aangezien i.Lectro zonder deze gegevens de winnaar niet kan contacteren.

De verantwoordelijke voor het uitreiken van de prijs is i.Lectro. De prijs wordt via i.Lectro aan de winnaar bezorgd.

Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, hij of zij persoonlijk, per mail gecontacteerd zal worden door i.Lectro met de vraag zijn adresgegevens te bezorgen. Deze gegevens zijn nodig om de prijs te kunnen opsturen.

Zodra de wedstrijd afgelopen is, worden jouw persoonsgegevens verwijderd. Tenzij je aangaf dat je je ook wil inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven. In dat geval neemt i.Lectro jou op in de mailinglijst. Je kan je vervolgens te allen tijde terug uitschrijven.